Biblioteket er stengt for besøk inntil videre. Dette er et tiltak vi iverksetter i samråd med kommuneoverlegen og kommuneledelsen for å hindre spredning av koronaviruset.
Biblioteket tar ikke imot innleveringer i denne perioden. Lånetiden blir utvidet, og det blir ikke sendt ut purremeldinger.

Vi avlyser alle planlagte arrangementer i denne perioden.

Vi vil med dette bidra til å redusere omfanget av koronautbruddet. Vi håper dere ser med velvilje på tiltakene.

Hilsen oss på biblioteket