Innlandet fylkesbibliotek har laget en fin oversikt over digitale bibliotektjenester som er tilgjengelig for lånere i Innlandet. De fleste tjenestene krever at du har nasjonalt lånekort og pinkode. Kontakt oss på biblioteket hvis du trenger hjelp!

Snarvei til tjenestene finner du her https://spark.adobe.com/page/wQreh0BKnY3Qw/